Vi bygger kunnskap

ideas2evidence tilbyr tjenester innen analyse, evaluering, datainnsamling og rådgivning.

ideas2evidence hjelper myndighetsorgan, organisasjoner og bedrifter å utnytte egne og andres data til effektiv beslutningsstøtte og kunnskapsproduksjon. Vi designer og utfører undersøkelser, men hjelper også våre oppdragsgivere å organisere og analysere data som virksomheten selv produserer. Tilrettelegging og analyse av offentlig statistikk og andre eksterne datakilder er også en viktig del av vår virksomhet.

Vårt fokus på et bredt spekter av data- og informasjonskilder, og på hele verdikjeden fra innsamling til formidling og læring, gjør ideas2evidence til en unik samarbeidspartner for alle som er opptatt av kunnskapsbaserte beslutninger og målbare resultater.