Olav Laug Bjørnebekk

Seniorutreder
+ 47 97514585

Olav Bjørnebekk (f. 1990) har mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen, med en masteroppgave om dommeradferd i Norges Høyesterett.

Olav arbeider i stor grad med kvantitativ datainnsamling og analyse, men bidrar også aktivt som skribent og medforfatter. Han har jobbet med prosjekter innen områder utdanning, arbeidsmarked, politikk/forvaltning og kultur. Olav har flere års erfaring med større datainnsamlingsprosjekt, blant annet gjennom Norsk Medborgerpanel, et oppdrag ideas2evidence gjennomfører for UiB/DIGSSCORE.

Før Olav ble ansatt i ideas2evidence arbeidet han med empirisk domstolsforskning, som vitenskapelig assistent ved UiB. I 2020 ble artikkelen «Case inertia and a better lawyer secure victory in court»
publisert i det nordiske tidsskriftet Retfærd.

Publikasjoner av Olav Laug Bjørnebekk