Individrapportering 2019 - Jobbsjansen A og B, Område 1

Individrapportering 2019 - Jobbsjansen A og B, Område 1
Kategori
Rapport
Tema/område
Integrering og kvalifisering
Arbeidsliv og arbeidsmarked
Årstall
  • 2020
Nummer
12
Forfattere
Asle Høgestøl
Linn Synnøve Skutlaberg
Last ned

Ideas2evidence har utarbeidet en rapport om resultatene til Jobbsjansen og Område 1 i 2019. 

Rapporten kartlegger situasjonen i til innvandrere som i løpet av 2019 deltok på integrerings- og kvalifiseringsordningene Jobbsjansen del A og B, samt «Område 1» innenfor ordningen Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak. Prosjektet er gjort på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Datagrunnlaget for prosjektet er rapporteringer på alle deltakerne innenfor ordningene. Rapporten finner blant annet at 76 prosent av deltakerne på Jobbsjansen del A går over til jobb eller utdanning ved avsluttet program. Med dette overoppfyller ordningen resultatkravet satt fra ansvarlig departement med hele 6 prosentpoeng. Område 1, tidligere kjent under navnet Jobbsjansen del C, har på sin side et fall i måloppnåelsen sammenlignet med tidligere år. 48 prosent gikk over til arbeid eller utdanning ved avsluttet program, 12 prosentpoeng lavere enn i 2018.