Nyheter

Tre nye rammeavtaler med HK-dir
i2e inngått tre avtaler om forskningsoppdrag, utredning og evaluering og kvalitativ og kvantitativ datainnsamling.
Nytt prosjekt: Kandidatundersøkelse HiØ
i2e skal gjennomføre kandidatundersøkelse for Høgskolen i Østfold
Ny rapport om karriereveiledning i integreringsmottak
i2e har undersøkt bruken og betydningen av karriereveiledning på integreringsmottak, på vegne av Agder fylkeskommune.
Nytt prosjekt: Bufdirs Barnevernsbarometer
i2e og Vista Analyse skal gjennomføre Barnevernsbarometeret for Bufdir de neste fire årene
Nytt prosjekt: Sentraliserte tiltak i Erasmus+
Ideas2evidence skal samle kunnskap om norsk deltakelse i og utbytte av sentraliserte tiltak i Erasmus+
Nytt prosjekt: Formanskapsmodell eller parlamentarisme
Nordland fylkeskommune vurdere muligheten av å endre styringsform og har engasjert ideas2evidence til å utrede alternativene.
Nytt prosjekt for Distriktssenteret
ideas2evidence skal se på frivilligsentralers rolle i velferdstjenesteyting i distriktskommuner.
Nytt prosjekt for UiT
Ideas2evidence skal gjennomføre årets Kandidatundersøkelse for UiT Norges arktiske universitet
Hva har vi lært av modulforsøkene?
Gikk du glipp av lanseringen av sluttrapportene fra evalueringen av modulforsøkene? Nå kan du se opptaket på nett.
Nytt prosjekt for Havindustritilsynet
i2e skal på oppdrag fra Havindustritilsynet evaluere effekten av tilsynets oppfølging av entreprenører