i2e holder innlegg på Erasmusseminar

Publisert: 28.11.2023

ideas2evidence legger onsdag 29. november frem funn fra pågående evaluering om Erasmus+ på seminar for høyere utdanningSeminaret samler UH-ansatte, studenter, nasjonale myndigheter og representanter for arbeidsliv til diskusjoner, erfaringsutveksling og kunnskapsformidling om deltakelse i Erasmus+. Årlig samles rundt 150-200 deltakere som jobber med Erasmus+ programmet i høyere utdanning

ideas2evidence er invitert til å legge frem funn fra en pågående evaluering av programmet.