Lansering av Nasjonal trygghetsundersøkelse

Publisert: 22.11.2023

I samarbeid med NOVA og NIBR ved OsloMet, og Frischsenteret, har ideas2evidence gjennomført Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022. Dette prosjektet, som gjøres på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, undersøker den norske befolkningens uro og utsatthet for lovbrudd.

Rapport og tall lanseres den 29. november. Man kan melde seg som fysisk eller digital deltaker her.

 

Finn rapporten her og den teknisk rapporten her.

 

Redigert 05.12.2023