Asle Høgestøl

Seniorutreder / Avdelingsleder Bergen
+47 91396068

Asle Høgestøl er seniorutreder i ideas2evidence med en master i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Asle er spesialist på komparativ metode og statistisk analyse, og har lang erfaring med innsamling og analyse av komplekse spørreskjemadata, registerdata og økonomiske nøkkeltall. Han har over flere år hatt et hovedansvar for gjennomføring av kvantitative analyser i ideas2evidence. I 2018 vant han Evalueringsprisen, delt ut av Norsk Evalueringsforening, for sitt bidrag i et prosjekt om statens boligsosiale virkemidler.

Tematisk arbeider Asle innenfor flere fagfelt, og har ledet eller deltatt i prosjektet innenfor felt som integrering og velferdspolitikk, kultur, utdanning, arbeidsmarked, økonomiske nøkkeltall og indikatorer. Han har også vært ansvarlig for en rekke brukerundersøkelser, blant annet for Innovasjon Norge, Forskningsrådet, VISMA AS og Vik Ørsta.

For tiden leder Asle prosjekt for oppdragsgivere som Petroleumstilsynet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, Norges Bank, Universitetet i Tromsø, og Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Publikasjoner av Asle Høgestøl