Nyheter

i2e har evaluert regjeringens Panorama-strategi

[27.03.2020] Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet.

Panorama-strategien ble innført i 2016 og har som formål å styrke høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og...>>

Sluttrapport om Jobbsjansen – Rom for kvalitet

[16.03.2020] Ideas2evidence har levert sluttrapporten i en omfattende evaluering av Jobbsjansen. Oppdraget er gjennomført for IMDi i perioden 2017–2019.

...>>

Ny evaluering av inkluderingstiltak i idrett

[12.03.2020] ideas2evidence har fått i oppdrag å evaluere tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag for Kulturdepartementet. 

Ordningen Inkludering i idrettslag gir idrettslag i utvalgte byer og kommuner...>>

Er du vår nye administrasjonsansvarlige?

[03.03.2020] ideas2evidence vokser og har behov for å øke den administrative kapasiteten i selskapet. Per i dag er alle administrative oppgaver fordelt på ledere og ansatte i selskapet.

Vi søker en selvstendig og...>>

ideas2evidence skal evaluere NORPART

[03.03.2020] Ideas2evidence skal evaluere NORPART, partnerskapsprogrammet for akademisk samarbeid mellom Norge og utviklingsland, på oppdrag fra Diku. 

NORPART støtter langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig...>>

Ny medarbeider ved Oslokontoret

[15.01.2020] Karianne Åsheim er ny ansatt i ideas2evidence og startet å jobbe ved vårt kontor i Oslo fra 8. januar 2020.

Karianne har nylig avlagt master i organisasjon og ledelse. I avhandlingen skrev hun om barnehagesektoren...>>

Evaluering av Aktivitetsskolen i Drammen

[14.01.2020] Bedre innhold, økt deltakelse og bedre kompetanse i Aktivitetsskolen i Drammen. 

Vista Analyse har i samarbeid med ideas2evidence evaluert prøveprosjekt med Aktivitetsskole (AKS) i Drammen, på oppdrag for...>>

Evaluering av Students at Risk-programmet

[02.01.2020] ideas2evidence skal evaluere Students at Risk-programmet på oppdrag fra Diku

Students at Risk er et program som gir studentaktivister fra utviklingsland som blir nektet adgang til læresteder i hjemlandet på grunn...>>

Kartlegging for Innovasjon Norge

[13.12.2019] Ideas2evidence skal bistå Innovasjon Norge i deres arbeid med ny strategi for internasjonaliseringsarbeid. 

Kartleggingen retter seg både mot bedrifter som benytter seg av Innovasjon Norges...>>

Oppdrag for Norges Bank

[02.12.2019] Norges Bank gir ideas2evidence i oppdrag å  gjennomføre en undersøkelse om kostnader med innenlands betalingsformidling.

Undrsøkelsen skal gjennomføres blant norske bedrifter og inng...>>