Hva har vi lært av modulforsøkene?

Publisert: 22.02.2024

Høsten 2024 blir modulstrukturert opplæring for voksne innført som hovedmodell i grunnopplæring for voksne. Siden 2017 har en rekke kommuner og fylker gjennomført forsøk med forberedende voksenopplæring (FVO) og modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY). Fra 2019 har det også vært prøvd ut opplæringsløp som kombinerer de to nivåene (Kombinasjonsforsøket).

Ideas2evidence har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet gjennomført en følgeevaluering av forsøkene, og publiserte sluttrapporter fra evalueringen 16. februar. Det ble markert med et digitalt lanseringsseminar. Nå er opptak fra seminaret tilgjengelig, du finner det her