Ny undersøkelse for Diku

[21.03.2019] I2e skal gjennomføre en kvalitativ undersøkelse om elev- og ansattutveksling på yrkesfag.

På oppdrag for Diku gjennomfører ideas2evidence en kvalitativ undersøkelse om bruk av utvekslingsprogrammet Erasmus+ VET-mobilitet, som er rettet mot elever og ansatte på i fag- og yrkesopplæringen. Undersøkelsen gjennomføres ved åtte videregående skoler som benytter seg av ordningen. Formålet er å få mer kunnskap om hvordan VET-mobilitet blir brukt på skolene og hvilke erfaringer og nytte de opplever av mobiliteten. Det er variasjon mellom skolenes målsettinger, fagprofil, bruk og erfaringer med Erasmus+ VET mobilitet. Diku ønsker å få kunnskap om denne variasjonen, men også om likheter.

Undersøkelsen skal gjennomføres i perioden mars-juni.