Nytt prosjekt for Agder fylkeskommune

Publisert: 22.01.2024

i2e skal gjennomføre en undersøkelse av bruken og betydningen av karriereveiledning i integreringsmottak. Oppdraget er gitt av Agder fylkeskommune.

I Norge finnes det to integreringsmottak, et i Steinkjer og et i Kristiansand. De fylkeskommunale karrieresentrene i Agder og Trøndelag er leverandører av karriereveiledning og karrierelæring ved integreringsmottakene. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge karriereveiledningens betydning for det helhetlige integreringsarbeidet ved integreringsmottakene, og betydningen av karriereveiledning for den enkelte deltakers videre kvalifiseringsløp i sine bostedskommuner. Undersøkelsen skal bidra til å belyse gevinster og resultater av tidlig innsats på karriereveiledning og karrierelæring. Undersøkelsen er kvalitativ og vil baseres på intervjuer med karriereveiledere, ledere ved Karrieresentre og integreringsmottak, relevante samarbeidspartnere, samt bosettingskommuner.

Prosjektet ledes av Malin Dahle