Sofie Kristine Kirkeby

Utreder
+47 456 75 053

Sofie Kristine Kirkeby (utreder) er utdannet master i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Til sin masteroppgave gjorde hun feltarbeid med deltakende observasjon hos et kirkemiljø i Oslo som jobbet aktivt med integrering og inkludering av innvandrere i sitt nærområde. Basert på feltarbeidet skrev hun om hvilke interne og eksterne faktorer som påvirket kirkens arbeid innenfor feltene, og hva dette videre hadde å si for innvandreres opplevelser av tilhørighet og vellykkethet i Norge. Gjennom studiene har Sofie jobbet som omviser på Kulturhistorisk museum og hatt praksis i UX design -og forskning hos organisasjonen DIGNA, der hun var med på å utvikle en digital læringsplattform for innvandrere og flyktninger i Norge. Utover studiene har Sofie erfaring fra frivillig sektor i integreringsfeltet, både som frivilligarbeider hos Ullern Frivilligsentral (Kirkens Bymisjon) og som prosjektleder for Latinamerikansk forening i Oslo. Hun ledet prosjekt:” Norsktrening i praksis: Et skriveverksted”, et tiltak for å bygge kompetanse i norsk skriftlig hos voksne innvandrere og forberede dem på norsk arbeidsliv. 

Sofie startet i ideas2evidence i august 2023.