Nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet

ideas2evidence har på oppdrag fra Vestlandsrådet utarbeidet et sett nøkkeltall for den maritime næringen i regionen. Målet for prosjektet har vært å gi politikere, næringslivsledere og andre aktører et faktabasert grunnlag i beskrivelsen av de viktigste regionale næringsklyngene. Det har også vært en mål å utvikle en metodikk som sikrer evnen til å gjennomføre årlige oppdateringer av tallene. Nøkkeltallene er beregnet for Vestlandet samlet, de enkelte fylkene og  kommunene i regionen.

Maritim næring er definert som summen av maritim og marin næringsvirksomhet, inkludert den rent maritime delen av oljevirksomheten. Nøkkeltallene som er utarbeidet er tallet på bedrifter og ansatte, års- og driftsresultat, omsetning og verdiskaping. Arbeidet er basert på et klynge- eller næringskjedeperspektiv, der alle virksomheter som naturlig hører hjemme i næringens verdikjede er inkludert. For foretak med virksomhet på flere geografiske steder, er det utarbeidet estimat på den geografiske fordelingen av foretakets omsetning og verdiskaping.

I tillegg til en skriftlig rapport, har ideas2evidence også utviklet en interaktiv datavisualiseringsløsning som gjør det mulig å hente fram nøkkeltall for enkeltkommuner eller kombinasjoner av kommuner.

Prosjektet ble første gang gjennomført i 2010 basert på regnskapsdata fra 2009. Nøkkeltallene har siden blitt oppdatert årlig. Per i dag har ideas2evidence en rammeavtale om levering av nøkkeltall fram til 2015.