SurveyLang - testing av fremmedspråkkunnskaper i Europa

ideas2evidence har ansvaret for utviklingen av en komplett IT-plattform for testing av fremmedspråkkunnskaper blant europeiske skolebarn. Prosjektet er initiert av EU-kommisjonen og har som mål å utvikle indikatorer for beherskelse av fremmedspråk i alle EU-land (inkludert EØS-landene). Prosjektet, kalt European Study of Language Competencies (ESLC) gjennomførte en fullskala prøveundersøkelse i februar-mars 2010, og skal gjennomføre den første virkelige undersøkelsen på samme tid i 2011. 

ideas2evidence inngår i en prosjektgruppe bestående av blant andre University of Cambridge ESOL (prosjektkoordinator), National Institute for Educational Measurement (Cito) , The Netherlands og Gallup-Europe. ideas2evidence har, sammen med Gallup-Europe, ansvaret for utvikling og vedlikehold av IT-platformen som benyttes i prosjektet. Dette er en svært omfattende plattform som dekker alle stadier og funksjoner i prosjektet og som tar høyde for at selve testene skal kunne gjennomføres PC-basert så vel som på papir. Plattformen består blant annet av:

  • et forfatterverktøy for utvikling av oppgaver (items) som skal inngå i språktestene
  • en database for oppgaver og tester (item-bank)
  • et system for generering av komplette tester for PC-basert og papir-basert testing
  • en database som holder orden på utvalget av skoler og elever som skal testes (sample-bank)
  • et system for gjennomføring av PC-basert testing (test-delivery) med høye krav til sikkerhet
  • en sentral database for opplasting og lagring av av testresultater

Systemet inneholder en rekke innovative løsninger. Dette gjelder for det første muligheten til å administrere og produsere materiale for PC-basert og papir-basert testing fra samme system. Det gjelder også mulighetene systemet gir til å generere spesialtilpassede tester til hver enkelt elevs ferdightesnivå, morsmål og testspråk. Vi vil også trekke fram systemet for gjennomføring av PC-basert testing, hvor test-PCene lastes med en spesialbygd minimumsutgave av Linux som tar kontroll over PCen og forhindrer tilgang til internett eller informasjon og programmer på maskinens harddisk. Dette systemet, distribuert på USB-minnepinner, viste seg å fungere svært effektivt i den prøveundersøkelsen som ble gjennomført i 2010.

En oversikt over komponentene i IT-platformen er vist nedenfor:

 

 For ytterligere informasjon, se prosjektets hjemmeside.