Utarbeiding av nøkkeltall for utvalgte næringer i Hordaland og Region Bergen

ideas2evidence har på oppdrag fra Business Region Bergen (BRB) utarbeidet et sett nøkkeltall for de viktigste næringene i regionen. Målet for prosjektet har vært å gi politikere, næringslivsledere og andre aktører et faktabasert grunnlag for beskrivelse av de viktigste regionale næringsklyngene. Det har også vært et mål å utvikle en metodikk som sikrer evnen til å gjennomføre årlige oppdateringer av tallene.

Nøkkeltallene er beregnet for Hordaland, BRB-regionen og hver enkelt kommune i regionen.

Næringsklyngene som er beskrevet er:

  • Maritim næring
  • Marin næring
  • Olje og energi
  • Media og kulturbasert næringsliv
  • Opplevelse, kultur og reiseliv

For hver næring er det utarbeidet nøkkeltall, det vil si tallet på bedrifter og ansatte, års- og driftsresultat, omsetning og verdiskaping. Arbeidet er basert på et klynge- eller næringskjedeperspektiv, der alle virksomheter som naturlig hører hjemme i næringens verdikjede er inkludert. For foretak med virksomhet på flere geografiske steder, er det utarbeidet et estimat på den geografiske fordelingen av foretakets omsetning og verdiskaping.

I tillegg til en skriftlig rapport, har ideas2evidence også utviklet en interaktiv datavisualiseringsløsning som gjør det mulig å hente fram nøkkeltall for ekeltkommuner eller kombinasjoner av kommuner.

Prosjektet ble gjennomført første gang i 2010, og har siden blitt gjentatt årlig. Foreløpig har ideas2evidence en rammeavtale om levering av nøkkeltallsrapporter fram til 2015.