Utvikling av rapporterings- og evalueringssystem for Utenriksdepartementet

ideas2evidence har hatt ansvaret for utvikling og implementering av et rapporterings- og evalueringssystem for tiltak og arrangement gjennomført ved de norske ambassadene for å fremme Norges omdømme i utlandet. Systemet er basert på Confirmit og inkluderer et elektronisk rapporteringsskjema som benyttes til å rapportere om aktiviteter fra ambassadene til UD sentralt. I tillegg er det utviklet analyse- og visualiseringsløsninger som formidler resultatene fra datainnsamlingen til relevante aktører i UD-systemet. Systemet genererer både kvalitative og tekstorienterte rapporter, så vel som statistikk-rapporter. ideas2evidence har også ansvaret for analysene av materialet og annen relevant statistikk knyttet til dette arbeidet.

Systemet ble utviklet og satt i drift i 2005-2006, men er senere blitt videreutviklet og utvidet til nye virksomhetsområder, først og fremst til prosjekt under EØS-finansieringsordningene. ideas2evidence har ansvaret for vedlikehold av systemet som har kjørt uten avbrudd siden det ble etablert i 2005.