Web-basert datainnsamling med Confirmit

ideas2evidence er spesialist på web-basert datainnsamling. Vi tilbyr i den forbindelse en rekke tjenester for brukere av surveyplattformen Confirmit. Dette gjeder blant annet:

  • rådgivning når det gjelder datainnsamlingsstrategier
  • utvalgsdesign
  • utforming av spørreskjema eller andre former for registreringsskjema
  • implementering av spørreskjema i Confirmit (survey programming)
  • administrering av web-basert datainnsamling
  • dataprosessering, harmonisering, kobling og kvalitetssikring
  • analyse, visualisering og rapportering
  • utvikling av web-baserte rapporteringsløsninger i Confirmit Reportal
  • integrasjon mellom Confirmit og andre programvaresystem

Vi bruker selv Confirmit til alle våre datainnsamlingsoppgaver og har bygget opp betydelig kompetanse på dette programmet. I tillegg til standard web-undersøkelser, har vi også utviklet mer avanserte monitorerings-, rapporterings- og feedback management løsninger basert på dette systemet.

Blant brukerne av våre Confirmit-baserte tjenester er:

 Se også vår side på Confirmit Marketplace.

survey software Ideas2evidence provides services and consultancy on Confirmit,
the world's leading software for Market Research (MR)
and Enterprise Feedback Management (EFM).