Nyheter

[27.04.2021] Vil du være med å påvirke samfunnsutviklingen gjennom å utvikle kunnskap til bruk for offentlige og private beslutningstakere?
[09.04.2021] ideas2evidence skal undersøke skolers erfaringer med deltakelse i Erasmus+ skoleutvekslingspartnerskap.
[10.03.2021] Ideas2evidence presenterer ny rapport om kandidater fra høyere utdanningsinstitusjoner på Vestlandet.

Vi bygger kunnskap