Nyheter

[27.02.2024] ideas2evidence skal se på frivilligsentralers rolle i velferdstjenesteyting i distriktskommuner.
[23.02.2024] Ideas2evidence skal gjennomføre årets Kandidatundersøkelse for UiT Norges arktiske universitet
[22.02.2024] Gikk du glipp av lanseringen av sluttrapportene fra evalueringen av modulforsøkene? Nå kan du se opptaket på nett.

Vi bygger kunnskap