Nyheter

[15.04.2024] i2e skal samle kunnskap om norsk deltakelse i og utbytte av sentraliserte tiltak i Erasmus+
[15.03.2024] Nordland fylkeskommune vurdere muligheten av å endre styringsform og har engasjert ideas2evidence til å utrede alternativene.
[27.02.2024] ideas2evidence skal se på frivilligsentralers rolle i velferdstjenesteyting i distriktskommuner.

Vi bygger kunnskap