Nyheter

[15.03.2024] Nordland fylkeskommune vurdere muligheten av å endre styringsform og har engasjert ideas2evidence til å utrede alternativene.
[27.02.2024] ideas2evidence skal se på frivilligsentralers rolle i velferdstjenesteyting i distriktskommuner.
[23.02.2024] Ideas2evidence skal gjennomføre årets Kandidatundersøkelse for UiT Norges arktiske universitet

Vi bygger kunnskap