"Det beste året i mitt liv"

"Det beste året i mitt liv"
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Videregående opplæring
Internasjonalisering
Årstall
  • 2016
Last ned

Denne rapporten presenterer resultatene fra en brukerundersøkelse blant elever i videregående som tar utenlandsopphold i løpet av VG2. Undersøkelsen er gjennomført på vegne av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og ser nærmere på elevenes vurderinger knyttet til utenlandsopphold, inkludert forberedelser før avreise, sosiale og faglige aspekter ved oppholdet samt opplevd utbytte. I tillegg ble det hentet inn registerdata på inntekt og utdanning for elevenes foreldre.