En døråpner innen kunstfeltet - Kandidatundersøkelse: Stipendiatprogrammet og doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid

En døråpner innen kunstfeltet - Kandidatundersøkelse: Stipendiatprogrammet og doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Kvantitativ datainnsamling
Spørreundersøkelser
Arbeidsliv og arbeidsmarked
Årstall
  • 2022
Last ned

På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK‐dir) har ideas2evidence gjennomført en kandidatundersøkelse rettet mot personer som har fullført enten Stipendiatprogrammet eller et doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid ved norsk utdanningsinstitusjon i perioden 2007‐2021.

Hovedformålet med undersøkelsen var å kartlegge hva slags utbytte kandidatene har fått ved å gjennomføre programmet, og hvilken betydning programmet har hatt for kandidatenes videre yrkeskarriere.

Undersøkelsen finner at de aller fleste kandidater opplever at programmet har vært nyttig for dem. Programmet har særlig bidratt til egen faglig og kunstnerisk utvikling. De har blitt tryggere som fagpersoner, fått mer teoretisk og praktisk innsikt i fagfeltet og har utviklet seg som kunstnere. For mange har programmet vært en døråpner, og gitt nye muligheter på arbeidsmarkedet. Så godt som alle kandidatene i dag har relevant jobb, men andelen som har fast stilling er forholdsvis lav (39 prosent). Enkelte kandidater etterlyser også flere relevante og faste stillinger.

Rapporten er også tilgjengelig på engelsk.