Gode grep i kvalifiseringsløp

Gode grep i kvalifiseringsløp
Kategori
Rapport
Tema/område
Integrering og kvalifisering
Integrerings- og kvalifiseringstiltak
Årstall
  • 2015
Nummer
6
Last ned

Denne rapporten presenterer en litteraturstudie av gode grep i kvalifiseringsløp som øker overgang til arbeid. Målgruppen er innvandrere med moderate utfordringer med å komme i jobb. 

Studien ble gjennomført ved hjelp av metoden Rapid Evidence Assessment (REA)/ hurtig kunnskapsoppsummering, samt systematiske søk på en rekke hjemmesider som samler effektstudier av arbeidsmarkedstiltak.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra "Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen", som er et samarbeid mellom Groruddalsbydelene, IMDI øst, Utdanningsetaten i Oslo og NAV Oslo.