Kandidatundersøkelsen 2020 - Fra studier til jobb på Vestlandet

Kandidatundersøkelsen 2020 - Fra studier til jobb på Vestlandet
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Kvantitativ datainnsamling
Spørreundersøkelser
Statistisk analyse
Årstall
  • 2021
Nummer
01
Forfattere
Last ned

ideas2evidence har på oppdrag fra Sammen Karriere gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot kandidater fra høyere utdanningsinstitusjoner på Vestlandet.

Kandidatundersøkelsen ser nærmere på kandidatenes tilknytning til arbeidsmarkedet to år etter avsluttende eksamen, og ber dem om å vurdere egen utdanning i et arbeidslivsperspektiv. Alle som fullførte en gradsgivende utdanning ved Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet eller Norges Handelshøyskole i 2018 ble invitert til å delta i undersøkelsen. Dette er åttende gang Kandidatundersøkelsen på Vestlandet har blitt gjennomført, og ideas2evidence har hatt ansvaret for de tre siste utgavene av undersøkelsen.

Rapporten viser en tydelig forbedring i arbeidsmarkedssituasjonen for nyutdannede, hvor både arbeidsledighet, ufrivillig deltid og ansettelse i ikke-relevante stillinger har blitt mindre vanlig siden forrige undersøkelse i 2018.