Kunnskapsgrunnlag for UiBs utviklingsarbeid

Publisert: 22.09.2021

I2e har gjennomført en kartlegging av rammevilkårene for å drive forskning av høy kvalitet ved UiB. Oppdraget har vært en del av UiB FRAM, et utviklingsprosjekt ved UiB som skal vurdere rammebetingelser som fremmer forskningskvalitet i hele universitets bredde og i tråd med universitetets ambisjoner, verdier og samfunnsrolle. Kartleggingen er basert på breddeundersøkelser blant alle vitenskapelig ansatte og instituttledere ved UiB, samt dybdeintervju med et utvalg vitenskapelig ansatte og instituttledere ved alle fakulteter.

Rapporten kan leses her