Nytt oppdrag: Kandidat-undersøkelsen 2018

[13.04.2018] ideas2evidence har fått i oppdrag å gjennomføre Kandidatundersøkelsen 2018. Undersøkelsen er rettet mot studenter som fullførte en vitnemålsgivende utdanning i 2016 ved Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet eller Norges Handelshøyskole.

Prosjektet gjennomføres på oppdrag for Sammen Råd & Karriere, ved Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Undersøkelsen vil blant annet se nærmere på arbeidsmarkedssituasjonen til kandidatene, hvorvidt kandidatene fortsatt har bosted i regionen, og hvilke ferdigheter de mener at studiene har gitt dem.

Prosjektet, som skal avsluttes november 2018, vil bli gjennomført av Seniorutreder Asle Høgestøl ved ideas2evidence.

ideas2evidence gjennomførte også forrige runde av Kandidatundersøkelsen, i 2016. Avsluttende rapport fra dette prosjektet kan lastes ned her: 

«Kandidatundersøkelsen 2016 Fra studier til jobb i bergensregionen»