Asle Høgestøl

Asle Høgestøl (seniorutreder) er master i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Før Asle ble ansatt i ideas2evidence var han vitenskapelig assistent ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Asle er spesialist på komparativ metode og statistisk analyse, og har et hovedansvar for gjennomføring av kvantitative analyser i ideas2evidence. Asle har ledet flere prosjekter med vekt på utarbeiding av nøkkeltall og indikatorer. Han har i tillegg deltatt i prosjekter innenfor feltene integrering, kultur, utdanning og arbeidsmarked, blant annet et større utredningsarbeid om UiB-utdanningenes synlighet og relevans (Kompetanse 2020), og en evaluering av Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Siden 2013 har Asle hatt et hovedansvar for å drifte Norsk Medborgerpanel, et oppdrag ideas2evidence gjennomfører for Universitetet i Bergen. Ideas2evidence sin rolle er å bygge opp og administrere panelet, gjennomføre de ulike undersøkelsene og bidra med faglige og metodiske råd. 

Contact info
Mobil: 
+47 91396068
Email: 
Asle.Hogestol ( at ) ideas2evidence.com