Linn Synnøve Skutlaberg

Linn Synnøve (seniorutreder) har en mastergrad i sammenliknende politikk fra London School of Economics og en bachelorgrad i Internasjonale Studier fra Universitetet i Oslo. I studiene fokuserte hun på internasjonal politikk, utviklingspolitikk, migrasjon og transnasjonalisme. Før Linn Synnøve flyttet til Bergen sommeren 2013, arbeidet hun fire år i Rambøll Management Consulting. Der gjennomførte hun en rekke kartlegginger, evalueringer og brukerundersøkelser ved hjelp av både kvalitative og kvantitative metoder, og opparbeidet seg bred erfaring med evalueringsmetodikk og prosjektledelse. Linn Synnøve har ledet flere prosjekter på oppdrag for mellom andre Barne- og likestillingsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Mental Helse. Hun har god innsikt i organisering og innsatser i barnevernet, i skole, opplæring og oppvekst, samt på integreringsfeltet. Denne innsikten har Linn Synnøve tatt med seg inn i ideas2evidence, der hun blant annet har et hovedansvar for integrering som analysefelt. Hun har blant annet ledet et større evalueringsarbeid om introduksjonsprogrammet i fem storbyer. I tillegg har Linn Synnøve hatt en sentral rolle i et omfattende utredningsarbeid for KS om rapportering i skolesektoren. 

Contact info
Mobil: 
+47 99597925
Email: 
Linn.Skutlaberg ( at ) ideas2evidence.com