Prosjekt

Europeisk mobilitet i fag- og yrkesopplæringen - erfaringer og utbytte

På oppdrag for Diku har I2e gjennomført kvalitativ undersøkelse blant åtte videregående skoler i Norge om deres erfaringer med mobilitet på yrkesfagene. Innen fag- og yrkesopplæring kan både elever og...>>

Evaluering av Panorama-strategien

ideas2evidence gjennomfører i samarbeid med Oxford Research en evaluering av regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (Panorama-strategien, 2016-...>>

KMDs Organisasjonsdatabase

Ideas2evidence, i samarbeid med UiB og Norce, skal gjennomføre en undersøkelse om kommunal organisering på oppdrag for KMD.

Data om kommunal- og fylkeskommunal organisering har vært samlet inn siden 1995. Fra 1996 har...>>

Undersøkelse om kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere

I2e gjennomfører et oppdrag på vegne av Kompetanse Norge som skal gi kunnskap om hvilke faktorer som er viktige for kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere. Gjennom oppdraget ser vi på hvordan kommuners rammevilk...>>

Kandidatundersøkelsen 2018

ideas2evidence har på oppdrag for Sammen Råd & Karriere gjennomført en kandidatundersøkelse rettet mot kandidater fra høyere utdanningsinstitusjoner på Vestlandet.

Kandidatundersøkelsen ser n...>>

Evaluering av avviklingen av kvoteordningen

På oppdrag fra Diku har ideas2evidence gjennomført en casestudie om høyere utdanningsinstitusjoners erfaringer med avviklingen av kvoteordningen. Kvoteordningen var en ordning hvor studenter fra det globale sør, Øst-...>>

Undersøkelse om bruk av Erasmus+

ideas2evidence har gjennomført en kvalitativ undersøkelse om bruken av Erasmus+ ved et utvalg høyere utdanningsinstitusjoner. Oppdragsgiver er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (...>>

Følgestudie av Nettkino-forsøket

ideas2evidence har gjennomført en følgestudie av Nettkino-prosjektet  på oppdrag fra Nettkino AS og Kulturdepartementet.

Målet med Nettkino-prosjektet har vært å gjøre norsk...>>

Utredning om storbyenes kjøp av tjenester på levekårsområdet

ideas2evidence har på oppdrag fra Program for storbyrettet forskning i KS gjennomført en utredning om storbyenes kjøp av tjenester på levekårsområdet.

Prosjektet har hatt som mål å beskrive...>>

Evaluering av Jobbsjansen

ideas2evidence har fått i oppgave av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet å evaluere kvalifiseringsprogrammet Jobbsjansen. Formålet med evalueringen er vurdere hvordan Jobbsjansen, som tilskuddsordning og kvalifiseringsprogram, er...>>