Film i Nord - framtidig organisering av filmpolitiske virkemidler i Nord-Norge

Film i Nord - framtidig organisering av filmpolitiske virkemidler i Nord-Norge
Kategori
Rapport
Tema/område
Kultur
Filmsektoren
Kulturpolitiske virkemidler
Årstall
  • 2022
Last ned

I rapporten anbefaler vi at de tre regionale filminstitusjonene slås sammen til én virksomhet. Konklusjonen bygger på analyser av styrker og svakheter i den nordnorske filmbransjen. Men vi ser også på det nasjonale og globale landskapet som nordnorsk filmbransje og filmpolitikk beveger seg innenfor. En regional filmbransje i utkanten av en liten filmnasjon i periferien av Europa, vil alltid være påvirket av ytre faktorer og utviklingstrekk. Dette er faktorer som byr på muligheter, men som også reiser barrierer og utfordringer. En målrettet og effektiv strategi for å bygge en sterk nordnorsk filmbransje, krever en god forståelse av den regionale bransjens forutsetninger og begrenser, men også av hvilke handlingsrom disse ytre faktorene representerer.