Individrapportering Jobbsjansen 2021

Individrapportering Jobbsjansen 2021
Kategori
Rapport
Tema/område
Integrering og kvalifisering
Integrerings- og kvalifiseringstiltak
Kvantitativ datainnsamling
Statistisk analyse
Arbeidsliv og arbeidsmarked
Årstall
  • 2022
Forfattere
Asle Høgestøl
Eva Marit Kristoffersen
Last ned

Rapporten kartlegger situasjonen i til innvandrere som i løpet av 2021 deltok på integrerings- og kvalifiseringsordningen Jobbsjansen. Prosjektet er gjort på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Datagrunnlaget for prosjektet er prosjekt- og individrapporteringer på alle deltakerne innenfor ordningen.

Rapporten finner blant annet at 79 prosent av deltakere som fullførte Jobbsjansen i 2021 gikk over til jobb eller utdanning. ved avsluttet program. Det er det beste resultatet i ordningens historie, og en økning på 5,5 prosentpoeng sammenlignet med 2020.