Kandidatundersøkelsen 2022 for Universitetet i Agder - Oppsummeringsrapport

Kandidatundersøkelsen 2022 for Universitetet i Agder - Oppsummeringsrapport
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Kvantitativ datainnsamling
Spørreundersøkelser
Arbeidsliv og arbeidsmarked
Årstall
  • 2023
Last ned

Rapporten oppsummerer hovedfunn fra Kandidatundersøkelsen 2022 som ideas2evidence har gjennomført for Universitetet i Agder (UiA).

Grafikken i denne rapporten er utarbeidet av UiA selv.

Hovedrapporten kan leses her.