Modulbasert voksenopplæring: ressurser til deltakerrapporteringen

På denne siden finner du alle ressurser som benyttes i forbindelse med deltakerrapporteringen. Dette gjelder veiledere, lenker til spørreskjema og Excel-baserte registreringsskjema, samt kontaktinformasjon om du skulle ha behov for hjelp.

Lenke til webinar om deltakerrapporteringen

Webinar 15. mai 2018: https://youtu.be/hq8oR5v_jNE

Webinar 24. mai 2018: https://youtu.be/oRw5JbNAp60

Lenke til web-basert spørreskjema

Bruk linken nedenfor til å åpne spørreskjemaet som deltakerne skal fylle ut. Husk at dette må skje under veiledning fra lærer eller tilsvarende og at deltakerne må ha fødselsnummer eller D-nummer tilgjengelig ved utfylling.

http://survey.euro.confirmit.com/wix/p1863388234.aspx

Lenke for sending av Excel-filer med data

Excel-skjemaene som skal benyttes under deltakerrapporteringen inneholder persondata og må derfor ikke sendes som vedlegg til e-post. Alle Excel-skjema som skal sendes til oss må benytte en tjeneste for sikker sending av filer som dere får tilgang til ved å klikke på lenken nedenfor. Merk at vedlegg 4 i Veilederen inneholder en beskrivelse av denne tjenesten.

https://www.sendsafely.com/u/senddata%40ideas2evidence.com

Ressurser for nedlasting

Vi anbefaler at dere alltid sjekker at dere har siste versjon av veiledningen og excel-skjemaene før dere starter utfyllingen. Alle dokument vil være merket med versjonsnummer.

Veileder (ver. 1.1): Dette dokumentet inneholder all relevant informasjon om hvordan deltakerrapporteringen skal gjennomføres ved det enkelte forsøkssted.

Excel-skjema for komponent 2 (ver. 1.2): Skjemaet skal benyttes til å registrere data om deltakerne ved inntak til modulbasert voksenopplæring. Merk at skjemaet også inneholder en forklaring på de ulike feltene (kodebok).

Excel-skjema for komponent 4 (ver. 1.1): Skjemaet skal benyttes til å registrere data om den opplæringen den enkelte deltaker mottar. Merk at skjemaet også inneholder en forklaring på de ulike feltene (kodebok).

Excel-skjema for komponent 5 (ver. 1.1): Skjemaet skal benyttes til å registrere data om de resultater som den enkelte deltaker oppnår. Merk at skjemaet også inneholder en forklaring på de ulike feltene (kodebok).

Excel-skjema for komponent 6 (ver. 1.1): Skjemaet skal benyttes til å registrere noen få sentrale opplysninger om deltakerne når de slutter, eller tar pause fra opplæringen. Merk at skjemaet også inneholder en forklaring på de ulike feltene (kodebok).

Spørsmål eller problemer

Ved spørsmål eller behov for hjelp, ring:

Jostein Ryssevik, tlf 91 81 71 97, e-post: Jostein.Ryssevik@ideas2evidence.com