Sluttrapport for Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase 2020

Sluttrapport for Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase 2020
Kategori
Rapport
Tema/område
Kvantitativ datainnsamling
Spørreundersøkelser
Politikk og forvaltning
Organisering
Årstall
  • 2021
Nummer
13
Last ned

Ideas2evidence har, i samarbeid med NORCE og Universitetet i Bergen, gjennomført datainnsamling til Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase 2020. Dette er en database med informasjon om politisk og administrativ organisering i norske kommuner og fylkeskommuner. Datainnsamlingen til organisasjonsdatabasen har vært gjennomført sju ganger tidligere: I 1995, 1996, og deretter hvert fjerde år.

Undersøkelsen samler blant annet inn opplysninger om hvordan kommunene og fylkeskommunene er organisert som politiske enheter, og hvordan det administrative apparatet er bygget opp. I tillegg har undersøkelsen kartlagt hvordan kommunene og fylkeskommunene kommuniserer og samhandler med innbyggerne, hvordan kommunale og fylkeskommunale oppgaver blir løst, og hvordan driften er organisert. Rapporten presenterer funn fra årets datainnsamling, og ser på utviklingstrekk over tid der det foreligger tidsseriedata.